Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada možete podnijeti online:

Obrazac za fizička lica    ili preuzmite    Obrazac 1A u PDF formatu.

Napomena: prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je prethodno pripremiti i priložiti slijedeće dokumente:
 1. Ovjerena kopija lične karte
 2. Ovjerena kopija diplome o završenom studiju
 3. Ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 4. Opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga 1C (PDF dokument možete preuzeti ovdje)
 5. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci
 6. Ovjerena kopija potvrde o podmirenim obavezama iz PIO/MIO za zaposlena lica
 7. Ovjerena kopija Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja/Programu usavršavanja (prilozi 4A.1, 4B.1 i 4C.1)
 8. Dokaz o registrovanom obrtu, dodatnoj ili dopunskoj djelatnosti
 9. Kopija ugovora o osiguranju, odnosno polica osiguranja od odgovornosti za štetu
 10. Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog Općinskog suda
 11. Dokaz o podmirenim troškovima postupka
 12. Izjava odricanje prava na žalbu (Word doc.)

Obrazac za pravna lica    ili preuzmite    Obrazac 1B u PDF formatu.

Napomena: prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je prethodno pripremiti i priložiti slijedeće dokumente:
 1. Izvod iz registra poslovnih subjekata
 2. Kopija ugovora o radu imenovanog lica i stručno kvalifikovanih lica
 3. Ispunjen obrazac iz priloga 1D
 4. Ovjerena kopija lične karte imenovanog lica i stručno kvalifikovanih lica
 5. Ovjerena kopija diplome o završenom studiju imenovanog lica i stručno kvalifik. lica
 6. Ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu imenovanog lica i stručno kval. lica
 7. Opis radnog iskustva na obrasu iz Priloga 1C imenovanog lica i stručno kvalifikovanih lica
 8. Ovjerena kopija potvrde o podmirenim obavezama iz PIO/MIO imenovanog lica i stručno kval. lica
 9. Ovjerena kopija Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja/Prog.usavršavanja
 10. Kopija ugovora o osiguranju pravnog lica, odnosno polica osiguranja od odgovornosti za štetu
 11. Uvjerenje o nekažnjavanju pravnog lica i odgovorne osobe u pravnom licu
 12. Dokaz o podmirenim troškovima postupka
 13. Izjava odricanje prava na žalbu (Word doc.)