Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se izražava preko godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu mjere korisne površine zgrade, (Pravilnik o energetskom certificiranju objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/10 prilozi) Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

Energetski razredi stambenih zgrada

Energetski razred Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a)
A+ ≤ 15
A ≤ 45
B ≤ 95
C ≤ 135
D ≤ 180
E ≤ 225
F ≤ 270
G > 270

Energetski razred stambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).Energetski razredi nestambenih zgrada

Energetski razred Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a)
A+ ≤ 15
A ≤ 45
B ≤ 95
C ≤ 135
D ≤ 180
E ≤ 225
F ≤ 270
G > 250

Energetski razred nestambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).