Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirani u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH.

Partneri: Caritas Švicarske, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona

Realizacija: Područne škole i lokalne zajednice Zeničko-dobojskog kantona

Cilj: Širenje svijesti javnosti o značaju implementacije energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kontekstu društveno ekonomskog razvoja, posebno ruralnih područja.

Pročitaj više »

Obavijest

Stupanjem na snagu 01.04.2017.godine, Zakona o energijskoj efikasnosti („Službene novine Federacije BiH br. 22/17 ), a prema članu 61. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona, Stručni odbor formiran u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja prestaje sa radom jer je način formiranja u suprotnosti sa članom 30. Zakona o energijskoj efikasnosti.

Navedeno implicira da davanje novih ovlaštenja za provođenje Programa obuke, davanje novih ovlaštenja za provođenje energijskih pregleda i energijsko certificiranje, produžavanje posojećih ovlaštenja kao i verificiranje ispita novih kandidata koji pohađaju program obuke nije moguće do uspostave Stručnog odbora u skladu sa članom 30. Zakona o energijskoj efikasnosti. Provođenje energijskih pregleda i energijsko certificiranje ovlaštene kompanije, čije ovlaštenje nije isteklo, nastavljaju provoditi na način kako su to činile i prije donošenja Zakona o energijskoj efikasnosti.

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Sfera 2016.

U periodu od 3.11.- 4.11. 2016. godine održana je međunarodna znanstveno – stručna konferencija Sfera 2016. na temu „Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova: Tradicionalni i suvremeni pristup.“ Konferencija je održana u Intera Tehnološkom parku, Mostar...

Pročitaj više »

RENEXPO 2016

U periodu od 9.11-10.11.2016 godine na lokaciji Hotel Hills u Sarajevu održan je treći sajam i konferencija - RENEXPO® BiH.

Pročitaj više »

Najava edukacije MODUL 3 – CETEOR

Stručno osposobljavanje i usavršavanje iz oblasti energetskog certificiranja objekata i obavljanja energetskih pregleda (MODUL 3) održati će se krajem prosinca 2016. godine u prostorijama Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (Ceteor d.o.o.).

Uslov za pohađanje Programa redovnog godišnjeg usavršavanja MODUL 3 je odslušan najmanje MODUL 1.

Pročitaj više »

Edukacija inženjera

U hotelu HOLLYWOOD u Sarajevu, 11. i 12. oktobra 2016. godine uspješno je realiziran treći Program profesionanog razvoja inženjera.

Obuci je prisutvovalo oko 100 inženjera, mašinske, elektro, arhitektonske i građevinske struke.

Pročitaj više »

Edukacija za rad u software-u PEMZ

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao partner u projektu i BRE ( Building Research Establishmen – Organizacija za istraživanja o zgradama) - konsultanska kompanija koju je angažovala EBRD održali su petodnevnu edukaciju za rad u software-u za proračun energetskih karakteristika zgrada i energetsko certificiranje PEMZ (pojednostavljeni energetski model zgrade). Edukacija je održana u Sarajevu, u preiodu od 08.02.2016. do 12.02.2016. godine.

Pročitaj više »

RENEXPO

Vodeći internacionalni sajam i konferencije na temu obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti inkorporiran u "RENEXPO" brend, po prvi puta je postavljen u Bosni i Hercegovini. Dvodnevne manifestacije imale su glavni fokus na analizu potencijala projekata energijske efikasnosti u zgradarstvu, energijske efikasnosti u javnoj rasvjeti, korištenju biomase, kao i tehničkom i ekonomskom potencijalu voda. U programskoj shemi prvog dana 05.11.2014. godine, RENEXPO sajma, održana je Konferencija o energijskoj efikasnosti .

Pročitaj više »

Program profesionalnog razvoja inženjera

U proteklom periodu, UNDP je dao značajan doprinos promociji energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini.Fokus je stavljen na povećanje energijske efikasnosti u javnim objektima širom BiH, što je implementirano kroz 38 infrastrukturnih projekata, te uvođenjem informacionog sistema za upravljanje potrošnjom energije (EMIS) u više od 1000 javnih zgrada.

Pročitaj više »

Međunarodni sajam Zenica "ZEPS 2014"

U periodu od 30.09.-04.10.2014. godine, održan Međunarodni sajam ZEPS 2014 u Zenici. U okviru sajma održana je konferencija pod nazivom "ENERGIJSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – FINANSIRANJE I IMPLEMENTACIJA PROJEKATA EE U JAVNOM SEKTORU FBIH-BERZA PROJEKATA 2”

Pročitaj više »

Sarajevski sajam "SAGRA"

U periodu od 05.- 07.03.2014. godine održan je Međunarodni sajam građevinarstva i prateće građevinske industrije "SAGRA", u okviru kojeg su, već tradicionalno četvrtu godinu za redom, održani Dani energijske efikasnosti u zgradarstvu.

Pročitaj više »