Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi pravno lice koje ima ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja i fizičko ovlašteno lice za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada prema Uredbi o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijskih certificiranje zgrada (Službene novine FBiH broj 87/18).

Registar pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na web stranici Ministarstva, pod dijelom "REGISTRI".