Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu veću od 500 m², te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna korisna cjelina koja se gradi ili prodaje. Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih korisnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:
 1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
 2. sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi penzionera, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, kasarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. nestambene zgrade:
 1. uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične namjene,
 2. školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
 3. bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
 4. hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
 5. sportske građevine,
 6. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade sa prodavnicama) druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i biblioteke i sl.)

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uslova kondicioniranja. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj skali od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

 1. Zgradu koja ima rok upotrebe dvije godine i manje,
 2. Zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda,
 3. Zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m2,
 4. Privremene objekte izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta
 5. Radionice proizvodne hale industrijske zgrade, druge privredne objekte koji se u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenim više od polovine radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese
 6. Postojeće objekte koji se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja
 7. Postojeće objekte koji se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže porodice
 8. Objekte koji su posebnim zakonom upisani na listu nacionalnih spomenika BiH i objekte koji imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske efikasnosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog kataktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom objekta,
 9. Objekte koji se ne griju ili se griju do 12°C.
Više detalja možete pronaći na ovoj listi