Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo prostornog uređenja

   Sjedište: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
   Tel. +387 33 726 500
   E-mail: info@fmpu.gov.ba